Activitatea instituţiei preşcolare este organizată în baza:

 • Codul Educaţiei al Republicii Moldova ;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Ghidul cadrelor didactice pentru educaţia timpurie  şi  preşcolară
 • Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani;
 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice;
 • Regulamentul intern al instituţiei preşcolare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei de învăţămînt preşcolar;
 • Cadru de referință al educației timpurii din Republica Moldova
 • Curriculumul pentru educaţie timpurie ;
 • Ghid de implimentare a Curriculumului pentru Educație Timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă la 7 ani
 • Planul strategic  pentru  5 ani (2021-2025)
 • Contract colectiv de muncă pentru anii 2021 – 2025