Motto: ”Împreună pentru viitorul copilului tău”

Grădiniţa reprezintă pentru cei mai mulţi copii prima experienţă de viaţă în afara familiei, într-un spaţiu social lărgit.

Misiunea grădiniţei noastre este de a asigura fiecărui copil condiţii pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi colaborate cu actorii sociali, promovînd toleranţă şi înţelegere.

Ne propunem:

  1. Să asigurăm copiilor o îngrijire şi o educaţie de calitate complexă şi echilibrată , conform standardelor de calitate;
  2. Să promovăm o ofertă educaţională atractivă, care să permită copiilor dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor pentru ariilor curriculare preferate;
  3. Să ofeim copiilor şanse egale penru şcoală;
  4. Să creăm un climat de joacă şi învăţare stimulativ;
  5. Să ridicăm nivelul calitativ al organizaţiei grădiniţei;
  6. Să implicăm familia (părinţii ca parteneri în educaţie) şi comunitatea (ca resursă şi sprigin permanent);
  7. Să aplicăm prevederile tuturor normelor legale.

Raţiunea de a fi a Instituţiei preşcolare nr.34 rezidă în a asigura crearea unor condiţii spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un  cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene, prin ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei grădiniţei şi asigurarea condiţiilor de formare si dezvoltare profesională  a cadrelor didactice în  vederea asigurării calităţii în unitate respectând drepturilor fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizând  fiecare participant al actului educativ.