Instituţia preşcolară nr.34 oferă copiilor locul ideal unde se pot juca şi învăţa în acelaşi timp în săli de grupă amenajate corespunzător vîrstei lor, cu mobilier adecvat, cu materiale şi mijloace didactice proprii vîrstei lor. Instituţia preşcolară nr.34 promovează un curriculum centrat pe copil, ce vizează comportamente pe care dorim să le dezvoltăm la copiii noştri, astfel încît să construim un profil definit prin: deschidere spre comunicare; receptivitate; creativitate; încredere în sine; spirit de echipă. Activităţile instructiv-educative se organizează şi desfăşoară conform cerinţelor Curriculumului educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară.