Instituţia preşcolară nr.34 a fost înfiinţată în anul 1948 şi este alcătuită din 3 blocuri, conform proiectului dispune de 6 grupe, dar din motiv că un bloc nu dispunea de dormitoare a fost reorganizată şi dintr-o grupă s-au reamenajat 2 dormitoare. La moment instituţia funcţionează cu 5 grupe care dispun de dormitoare. Fiind o instituţie de tip vechi sălile de grupă şi dormitoarele sunt mici , instituţia nu dispune de cabinet metodic, sală muzicală şi sală de sport.

Instituţia preşcolară nr.34, DGETS municipiul Chişinău, este plasată în sectorul Buiucani.

Instituţia preşcolară  nr.34 este o instituţie de stat, deschisă tuturor copiilor cu vîrsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, indiferent de naţionalitate, sex şi religie.

În cadrul instituţiei funcţionează cabinet medical  asigurat cu medicamente de acordare a primului ajutor medical.      Fiecărei grupe de vîrstă îi revine teren de joc, parcelă/lot de pămînt , care sunt echipate cu inventar şi atribute de joc, reeşind din particularităţile de vîrstă ale copiilor.

În instituţie încălzirea este centralizată, există racordare la reţeaua de apă-canal a oraşului, dar  instituţia dispune numai de apă rece, iluminatul e corespunzător cerinţelor şi normelor sanitaro – igienice.